תנאי שימוש באתר מבוא 1.1.  תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. 1.2.   כותרות התקנון והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד. 1.3.   הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: "המשתמש" או "הלקוח") באתר brioni.co.il (להלן: "האתר") ועל כל רכישה שתתבצע באמצעות האתר, לרבות רכישה באמצעות הטלפון, והן מהוות הסכם מחייב בינך לבין פרימום יבוא ושיווק בע"מ, ח.פ. 516258845 (להלן: "בריוני"). 1.4. הינך נדרש לקרוא תקנון זה במלואו. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון ולכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. 1.5. תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת ע"י בריוני, על פי שיקול דעתה הבלעדי. תנאי שימוש באתר 2.1. השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי התקנון. 2.2. באתר רשאי להשתמש בוגר, בן 18 ומעלה המחזיק באמצעי תשלום תקף. אין אפשרות לביצוע הזמנות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר אשר יהיה קביל על ידי בריוני. 2.3. המשתמש רשאי להזמין מוצרים המצויים במלאי אצל בריוני. 2.4. המשתמש יזין מען לאספקת המוצרים בתחומי ישראל בלבד (על ישובים מעבר לקו הירוק יחול האמור בסעיף 6 להלן). 2.5. בעת ביצוע עסקה באתר, המשתמש ידרש להזין את הפרטים הבאים: ת.ז. שם פרטי, שם משפחה, טלפון, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני, פרטי אמצעי תשלום ו/או כל פרט נוסף שידרש לצורך ביצוע ההזמנה. המשתמש מאשר כי הפרטים שהוזנו הינם נכונים, מלאים ומדויקים, ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו. פרטיות 3.1.   השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות של האתר, אנא קרא אותה בעיון. מובהר, כי בעת הרישום לאתר הנך יכול להסכים לקבל הודעות ודיוורים שונים, לרבות דברי פרסומת והודעות שירות ומערכת, מאת בריוני ו/או מי מטעמה. ביצוע הזמנה ורכישה באמצעות האתר 4.1. המכירה באתר הינה מכירה במחיר הנקוב באתר וזאת עד גמר המלאי. במקרה שלאחר מכירה של מוצר, התברר כי המוצר אזל, תודיע על כך בריוני למשתמש תוך 48 שעות ותאפשר לו לבחור בין עיכוב באספקה עד להשבת המוצר למלאי או ביטול העסקה. 4.2. התשלום בגין העסקה יבוצע באמצעות כרטיס אשראי, ויעשה באמצעות הזנת הפרטים באתר או בהזמנה טלפונית. 4.3.   מועדי המשלוח של ההזמנה יחושבו רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. 4.4. המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדוא"ל הוא מאשר משלוח הודעות על ידי בריוני בקשר עם ביצוע ההזמנה בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו, רק חשבונית בגין התשלום תהווה ראיה על ביצוע ההזמנה. 4.5.  בריוני אינה עושה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, אלא לביצוע התשלום, ומחוייבת לא להעביר אותם לצד ג' או לכל גורם נוסף אלא רק לצורך הוצאה לפועל של העסקה שביקשת לבצע. זמני אספקה/הובלת המוצרים 5.1. בריוני תדאג לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת בישראל ואו לנקודת איסוף סמוכה ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים באתר בהתאם לכל פריט רלוונטי. 5.2.  משלוח המוצרים מבוצע באמצעות דואר ישראל, או באמצעות שירות משלוחים אחר לפי שיקול דעתה של בריוני, לכתובת שנמסרה על ידי הלקוח במועד ביצוע ההזמנה. יובהר, כי ככל והשילוח יתבצע על ידי דואר ישראל כמפורט באתר, ייתכנו עיכובים התלויים בשירותי דואר ישראל. 5.3. אספקת המוצרים לבית הלקוח באמצעות שירות המשלוחים או שירות הדואר תהיה בהתאם לתנאי חברת המשלוחים או דואר ישראל וכפוף לאזורי החלוקה שלהם. 5.4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית או אחרת, בריוני תהא רשאית לספק את המוצרים ללקוח במקום סמוך מקובל, אשר יתואם מראש. מובהר כי בישובים מסוימים, שירות המשלוחים של הדואר מתבצע עד לסניף הדואר הקרוב למקום המגורים של הלקוח. 5.5.   חישוב מועדים 5.5.1.     זמני אספקת המוצרים המפורטים באתר כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) ממועד השלמת ההזמנה. 5.6.   איסוף עצמי 5.6.1.  הלקוח רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי ממחסני בריוני בתל אביב בתיאום טלפוני בלבד. 5.6.2.  בריוני ו/או מי מטעמם רשאים לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות (כגון הצגת תעודת זהות) לגבי המשתמש ו/או בעל כרטיס האשראי ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירה המוצר. 5.7.   בריוני לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה שייגרם כתוצאה מפרטים שגויים שמסר המשתמש ולא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות וכו'. אחריות ושירות 6.1. בריוני לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהן. אחריותה של בריוני, בכל מקרה שהוא, תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין. אין באמור בכדי לגרוע מכל הוראת חוק מחייבת, לרבות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 . 6.2. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה בתיאור מוצר או מחיר, לא יחייב הדבר את בריוני. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. 6.3. בריוני ו/או מי מטעמה אחראית למוצרים, לתיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף והכל בהתאם לעלון האחריות המסופק יחד עם המוצר ועל פי דין, ככל שישנה על פי דין. 6.4. תקופות האחריות הן: 6.4.1.     שלוש שנים *התקופות יספרו ממועד הוכחת הקניה. 6.5.  הלקוח מחויב להשתמש במוצרים בהתאם להוראות היצרן והתנאים המפורטים בעלון המצורף למוצר וכן לנהוג במוצרים על פי כללי הבטיחות המפורטים בו כאשר האחריות ניתנת למקרים של פגמים ביצור המתגלים בעת שימוש סביר במוצר. 6.6. בריוני תעמיד שירות תיקונים, ככל יכולתה, לתיקון מוצרים בתשלום או ללא תשלום, לפי הענין, גם לאחר תקופת האחריות. 6.7. התיקון יבוצע במען הרשום של בריוני למעט במקרים חריגים שיבוצעו בבית הלקוח בתיאום מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של בריוני. 6.8. זמן תיקון – זמן התיקון ממועד קבלת המוצר במענה הרשום של בריוני הינו תוך 21 ימי עבודה. במקרים חריגים של חוסר בחלקי חילוף אצל היצרן יעודכן הלקוח בהתאם, וזמן התיקון יוארך בהתאם. 6.9. במקרה של שירות תיקונים בתשלום, הלקוח יאשר בכתב את הצעת המחיר לתיקון ורק לאחר אישור לתשלום יבוצע התיקון. קניין רוחני 7.1. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של בריוני באופן בלעדי. 7.2.  אין להפר את זכויות הקניין הרוחני של בריוני ואין להפר זכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי. 7.3. אין להעתיק את תכני האתר, בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן בריוני נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש. 7.4. אין לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים, חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ו/או באתר ללא אישור מראש ובכתב מבריוני. בריוני רשאית להפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל צד יהיה אחראי למעשיו ומחדליו לרבות בקשר לתכנים המפורסמים על ידו. בריוני לא תשא באחריות להפרות של צדדים שלישיים. 7.5.   הוראות חשובות אלה חלות, ללא הגבלה, ומבלי למעט מהוראות אחרות, על כל המשתמשים באתר. הפרות וסעדים 8.1. במקרה של הפרה או פגיעה מצד משתמשים או צדדים שלישיים מפרים לכאורה, תהיה רשאית בריוני להעביר לצד הנפגע את פרטי הצד האחראי לכאורה לפרסום הפוגע ו/או המפר (להלן: "הצד האחראי"), על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תועלה כנגדה כל טענה מצד הצד האחראי, לרבות בשל מסירת פרטיו כאמור, וכן מצד הצד הנפגע לכאורה, לרבות בקשר לכל עילה ו/או טענה ו/או דרישה אשר ניכר על פניה כי היא נובעת ממעשה או מחדל של צד שלישי. הצד הנפגע לכאורה לא ינקוט בהליכים משפטיים במקרים כאמור לעיל כנגד בריוני לכל הפחות כל עוד לא מוצו ההליכים כנגד הצד האחראי לכאורה. 8.2.   בריוני רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה. במקרים של הפרה כאמור בריוני רשאית להסיר לאלתר כל משתמש ו/או תוכן ו/או מוצר מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של בריוני. 8.3.   מובהר בזאת, כי בריוני רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך מראש או בדיעבד. 8.4.   הסעד הבלעדי והממצה שיהיה למשתמש במקרה של הפרה יסודית של התקשרות כלשהי להזמנת מוצר או שירות יהיה ביטול הזמנה, ולא תהיינה למשתמש טענות נוספות כנגד בריוני. הגנת הצרכן/ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה 9.1.    לקוח רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו. 9.2.    להלן התנאים לביטול הזמנה בעסקת רכש מרחוק. התנאים הקובעים הם הוראות החוק והתקנות כפי שיהיו מעת לעת. 9.2.1.       ברכישה של נכס/מוצר – עד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הנכס/המוצר; 9.2.2.    ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14 ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם. 9.2.3.       ברכישת שוברים, תווי קניה או מוצרים אחרים שנקבעו להם כללים בתקנות – בהתאם לאותן תקנות וכפי שיופיע בעמוד המכירה. 9.3.        דמי ביטול 9.3.1.   על פי חוק הגנת הצרכן, בריוני רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם. במידה שבחרת לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה, משתמש שקיבל את המוצר ידאג להחזירו לבריוני במקום עסקו, על חשבון המשתמש. משתמש שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישור בריוני, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור. 9.3.2.       ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב לבריוני בלבד, באמצעות פקסימיליה מספר 072-2341649 או באמצעות שליחת הודעה לכתובת המייל: info@brioni.co.il. 9.4.    ביטול הזמנה על ידי בריוני בריוני רשאית לבטל כל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש, באמצעות חסימתו, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים, אשר אינם מהווים רשימה ממצה: 9.4.1.        מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; 9.4.2.       מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון; 9.4.3.       מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן, בכתב או בטלפון, פרטים מטעים או כוזבים; 9.4.4.   מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בבריוני ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו; 9.4.5.     במקרה ונפלה בתיאור המוצר טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר; הודעה על ביטול ההזמנה יכול שתמסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני. המחאת זכויות וחובות 10.1.  בריוני רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר. הוראות שונות 11.1.     בריוני רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את התכנים ו/או חלק מהם, לרבות נתוני משובי משתמשים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמשתמשים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור. 11.2.          בריוני רשאית להציג את התכנים או חלקם באופן אוטומטי. כל התכנים מוצגים כמות-שהם (AS-IS). 11.3.       בריוני מתחייבת שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויותיה. 11.4.       למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל מידע לגביו יישמר במאגרי המידע של בריוני. 11.5.    במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר לבריוני ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות. 11.6.       בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: הנך רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של בריוני, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל שתשלח אליך מאת בריוני, ובמקרה כזה לא יישלחו אליך הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק. 11.7.     בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות: לחילופין, הנך רשאי לבקש את מחיקתך ממאגר המידע של בריוני, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לך למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידך באתר לרבות הזמנות. 11.8.     הרשאה להעברת פרטי משתמשים לצדדים שלישיים. המשתמש מאשר בזאת לבריוני להעביר את פרטיו, לא כולל פרטי אשראי או כל אמצעי תשלום אחר, לצדדים שלישיים , לרבות לצדדים קשורים, כהגדרתם לעיל, בין היתר לצורך אספקת השירותים, וכן לחברת השליחויות לצורך אספקת המוצר או השירות שהוזמנו באתר, הצעת מוצרים ושירותים קשורים ו/או שירותי פרסום ו/או אחרים. 11.9.     בריוני תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות", קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. אתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו. 11.10.   בריוני אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר. 11.11.      אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת. 11.12.    בריוני שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות מעת לעת כל חלק מהמידע המצוי באתר, על ידי עדכון האתר. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי בריוני בגין שינויים במידע באתר. 11.13.   פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט בתל אביב.